Airsoftmania – airsoft a vše kolem něj

Airsoftmania – airsoft a vše kolem něj

PRAVIDLA

Pravidla airsoftu

Pravidla airsoftu záleží především na domluvě mezi hráči, ale obecně se bere, že:
Zásah kamkoliv do těla a na výstroj znamená smrt. Výjimku tvoří pouzekevlarová helma, ostatní typy helmy záleží na domluvě.
Výbuch granátu zabije veškeré hráče v místnosti, pokud je menší než 3×3 metry, a v otevřené krajině, pokud jsou ve vzdálenosti do 2 metrů od výbuchu.
Při friendly fire (hráč trefí spolubojovníka) záleží smrt na domluvě, některé týmy ho neuznávají, jiné zase ano.
Mrtvý hráč nemluví, nekomunikuje, nedává posunky. Zvedne ruce nad hlavu se zbraní, stoupne si, čímž dává najevo, že opouští místo, a odchází na shromaždiště, kde čeká dalších pokynů (zde může komunikovat s dalšími padlými).
Aktivní hráč pohybující se na shromaždišti mezi padlými je považován za mrtvého.
Při průchodu civilistů přes hrací pole je hra okamžitě zastavena a průchod civilistů je hlasitě oznámen, i kdyby to mělo znamenat vyzrazení pozice.
Hráč bez ochranných brýlí je považován za mrtvého a nesmí se po hrací ploše pohybovat.
Další pravidla jsou na domluvě mezi hráči, například používání zábavné pyrotechniky atd.

 

Způsoby smrti

Hráče lze „zabít“  následujícími způsoby:

  • Zásah kuličkou – Hráč je vyřazen, pokud je zasažen vystřelenou kuličkou do jakékoli části těla či výstroje ,včetně batohů, sumek atd.) kromě zbraně,podle předchozí dohody lze hrát i na zásah do zbraně , hráč nahlas řekne “zbraň” a je odkázán na záložní zbraň!
  • Zásah střepinou – Pokud v okruhu 5 m od hráče na otevřeném prostranství, nebo v okruhu 10 m v uzavřené místnosti dopadla imitace výbušniny (granátu), hráč je mrtvý/vyřazený ze hry. Dalším možným způsobem zasažení střepinou může být zasažení imitací střepiny i na větší vzdálenosti než jsou uvedené (např. při použití sádrové pyrotechniky).
  • Bodnutí – Bodnutím se myslí plácnutí rukou (imitování dýky) či dotyk zbraní (imitování bajonetu). Bodnutí platí pouze v případě, kdy o útočníkovi oběť neví (tzn. nejčastěji zezadu).
  • Vzdání se – Pokud nemá hráč prakticky žádnou naději na útěk nebo na záchranu života, může se sám vzdát.

V každém případě však závisí na  domluvě před samotnou hrou!